Om Holbæk365

Holbæk365 er en forening, hvor lokale kulturaktører er gået sammen for at styrke markedsføring, koordinering og netværk. Der samarbejdes med uddannelses- og handelsorganisationer, så aktiviteter i Holbæk bliver synliggjort på hele Sjælland.

Foreningens formål
Foreningens formål er at være interesseorganisation for kulturaktører og andre organisationer, der opererer inden for kultur i Holbæk Kommune. Det er formålet at foreningen styrker samarbejdet aktørerne i mellem, koordinere og synliggøre medlemmernes tilstedeværelse og aktiviteter i en tro på, at medlemmerne sammen står stærkere og derved skaber et levende lokalområde.

Det er vigtigt, at foreningen skaber et uformelt forum for drøftelser omkring udvikling af kulturen i Holbæk.

For aktørerne bag foreningen er det derudover meget vigtigt at få slået helt fast, at Holbæk365 er en åben forening, hvor alle kulturaktører i hele Holbæk Kommune, som vil arbejde for foreningens formål, er velkomne.