Holbæk 365 er din samlede indgangsvinkel til kunst-, kultur- og oplevelseslivet i Holbæk.

Holbæk365 er resultatet af Holbæks kunst- og kulturaktørers ønske om at samarbejde og tilbyde en samlet platform som synliggør alle aktiviteter og events Holbæk byder på.